EHBO opfrissing

Je vindt een AED toestel:

- ingang 't Poorthuis

- ingang dienstencentrum (Kloosterstraat)

- ingang Sporthal AgnetendalBedankt voor de deskundige uitleg.