Lidgelden

LIDGELDEN

Lidgelden
niet competitiespeler
12 jarige
(geboren in 2011 of later)

70 €

13-18 jarigen
(geboren in 2010  tot 2005)

80 €

+18 jarigen
(geboren in 2004  of vroeger)
100 €


Kotstudenten
55 €


Lidgelden
competitiespeler

13-18 jarigen

(geboren in 2010  tot 2005)

110 €


+ 18 jarigen

(geboren in 2005  of vroeger)

140 €


Kotstudenten
60 €


Gezinskorting van 10%

op het totale lidgeld 

voor het gezin vanaf 3 personen


Wil je lid worden tussen 1 januari en 31 maart,

zal het lidgeld verminderd worden

met 20 % op het hierboven vermelde lidgeld.


Wil je lid worden na 31 maart,

zal het lidgeld verminderd worden

met 40 % op het hierboven vermelde lidgeld.


Voor meer info, neem contact op met één van de bestuursleden